Numer decyzji:DIH-104/2020
Data wydania decyzji:08/27/2020
Sygnatura akt:DIH-2.712.54.2020.PS
Uczestnicy postępowania: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „HAMER” s.c.
Rodzaj praktyki:Jakość paliw
Kara:Nie
Branża:46.71 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
Region:Dolnośląskie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót