Numer decyzji:DIH-132/2020
Data wydania decyzji:08/28/2020
Sygnatura akt:DIH-2.709.45.2020.PS
Uczestnicy postępowania: LAMCH-BIS M. L. w (…)
Rodzaj praktyki:Jakość paliw
Kara:Tak
Branża:46.71 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
Region:Śląskie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót