Numer decyzji:DIH-163/2020
Data wydania decyzji:11/05/2020
Sygnatura akt:DIH-2.709.61.2020.PS
Uczestnicy postępowania: (… )
Rodzaj praktyki:Jakość paliw
Kara:Nie
Branża:46.71 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
Region:Warmińsko-Mazurskie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót