Numer decyzji:DIH-94/2020
Data wydania decyzji:07/27/2020
Sygnatura akt:DIH-2.712.49.2020.PS
Uczestnicy postępowania: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „TOREC” Sp. z o.o.
Rodzaj praktyki:Jakość paliw
Kara:Nie
Branża:46.71 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
Region:Kujawsko-Pomorskie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót