Numer decyzji:DIH-111/2020
Data wydania decyzji:07/29/2020
Sygnatura akt:DIH-2.709.33.2020.PS
Uczestnicy postępowania: ZPUH PUCHATEX W. M. (….Pelplin)
Rodzaj praktyki:Jakość paliw
Kara:Tak
Branża:46.71 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
Region:Pomorskie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót