Numer decyzji:DIH-131/2020
Data wydania decyzji:08/25/2020
Sygnatura akt:DIH-2.709.46.2020.PS
Uczestnicy postępowania: Firma Wielobranżowa „KLUSEK” B. K., K. K. Spółka jawna
Rodzaj praktyki:Jakość paliw
Kara:Tak
Branża:46.71 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
Region:Lubuskie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót