Numer decyzji:DKK-69/2022
Data wydania decyzji:03/02/2022
Sygnatura akt:DKK-2.421.50.2021.AI
Uczestnicy postępowania: Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ; Mall Group a.s. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska oraz WEDO CZ s.r.o. z siedzibą w Zdiby, Republika Czeska
Rodzaj praktyki:Kontrola koncentracji
Kara:Nie
Branża:47.91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Region:Wielkopolskie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót