Numer decyzji:DIH-144/2020
Data wydania decyzji:10/14/2020
Sygnatura akt:DIH-2.709.54.2020.PS
Uczestnicy postępowania: Pan M. O. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (….)
Rodzaj praktyki:Jakość paliw
Kara:Tak
Branża:46.71 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
Region:Zachodniopomorskie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót