Numer decyzji:DOK-48/2007
Data wydania decyzji:04/19/2007
Sygnatura akt:DOK-1-430/2/06/KR
Uczestnicy postępowania: Grupa Ożarów S.A. z siedzibą w Karsach
Rodzaj praktyki:Pozostałe
Kara:Tak
Branża:23.51 Produkcja cementu
Region:Świętokrzyskie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót