Numer decyzji:RWR-26/2007
Data wydania decyzji:07/25/2007
Sygnatura akt:RWR-430-1/07/KS
Uczestnicy postępowania: Start Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
Rodzaj praktyki:Pozostałe
Kara:Tak
Branża:43.3 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
Region:Dolnośląskie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót