Numer decyzji:RKR-33/2007
Data wydania decyzji:04/12/2007
Sygnatura akt:RKR-430-1/07/BR
Uczestnicy postępowania: Orzeł Zakopane Sp. z o.o. z siedzibą w Kościelisku
Rodzaj praktyki:Pozostałe
Kara:Tak
Branża:55.10 Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Region:Małopolskie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót