Numer decyzji:DIH-95/2020
Data wydania decyzji:07/27/2020
Sygnatura akt:DIH-2.712.52.2020.PS
Uczestnicy postępowania: Skład Opałowo-Budowlany LASEP Spółka jawna Lucjan i Adam Pawlak
Rodzaj praktyki:Jakość paliw
Kara:Nie
Branża:46.71 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
Region:Lubuskie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót