Numer decyzji:RŁO-49/2007
Data wydania decyzji:09/19/2007
Sygnatura akt:RŁO/430-2/06/AB
Uczestnicy postępowania: "Bracia Ulińscy" A.Uliński, K.Uliński Sp. jawna z siedzibą w Łodzi
Rodzaj praktyki:Pozostałe
Kara:Nie
Branża:SEKCJA F BUDOWNICTWO
Region:Łódzkie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót