Numer decyzji:DIH-106/2020
Data wydania decyzji:08/21/2020
Sygnatura akt:DIH-2.709.17.2020.PS
Uczestnicy postępowania: FIMAL PSB” Sp. z o.o., (……)
Rodzaj praktyki:Jakość paliw
Kara:Tak
Branża:46.71 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
Region:Pomorskie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót