Numer decyzji:DIH-102/2020
Data wydania decyzji:08/27/2020
Sygnatura akt:DIH-2.712.53.2020.PS
Uczestnicy postępowania: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HELENA 2” J. S. w (…)
Rodzaj praktyki:Jakość paliw
Kara:Nie
Branża:46.71 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
Region:Wielkopolskie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót