Numer decyzji:DIH-8/2020
Data wydania decyzji:08/27/2020
Sygnatura akt:DIH-2.709.3.2020.PS
Uczestnicy postępowania: Skład Opałowy, Skup i Sprzedaż Złomu L. H., D. S., (……)
Rodzaj praktyki:Jakość paliw
Kara:Tak
Branża:46.71 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
Region:Dolnośląskie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót