Numer decyzji:DIH-109/2020
Data wydania decyzji:08/27/2020
Sygnatura akt:DIH-2.712.55.2020.PS
Uczestnicy postępowania: P.P.H.U. ROL-BUD J. J., (….)
Rodzaj praktyki:Jakość paliw
Kara:Nie
Branża:47.78 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Region:Podlaskie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót