Numer decyzji:DIH-133/2020
Data wydania decyzji:11/05/2020
Sygnatura akt:DIH-2.712.78.2020.PS
Uczestnicy postępowania: (….)
Rodzaj praktyki:Jakość paliw
Kara:Nie
Branża:46.71 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
Region:Warmińsko-Mazurskie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót