Numer decyzji:DIH-149/2020
Data wydania decyzji:10/07/2020
Sygnatura akt:DIH-2.712.48.2020.PS
Uczestnicy postępowania: Pan M.Sz. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (…)
Rodzaj praktyki:Jakość paliw
Kara:Nie
Branża:46.71 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
Region:Pomorskie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót