Numer decyzji:DIH-119/2020
Data wydania decyzji:09/29/2020
Sygnatura akt:DIH-2.712.70.2020.PS
Uczestnicy postępowania: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROMET” J. Ż. (……..)
Rodzaj praktyki:Jakość paliw
Kara:Nie
Branża:46.71 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
Region:Wielkopolskie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót