Numer decyzji:DOZIK-3/2024
Data wydania decyzji:02/29/2024
Sygnatura akt:DOZIK-1.610.5.2023.MS
Uczestnicy postępowania: Lord sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
Rodzaj praktyki:Ochrona zbiorowych interesów konsumentów
Kara:Tak
Branża:47.71 SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Region:Małopolskie
Decyzja:
OdwołanieNie
Orzecznictwo:
Powrót