RKT-46/2014
12/18/14
RKT-61-04/14/SB
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Edukacja Aleksandra Januszkiewicz w Katowicach
Ochrona zbiorowych interesów konsumentów
Nie
85.10 Wychowanie przedszkolne
Śląskie
Decyzje:
Plik decyzji
Nie