RWA-30/2014
12/31/14
RWA-61-6-14/DJ
ALMA MATER Szkoły Języków Obcych Wiesław Brzozowy spółki jawnej z siedzibą w Ostrołęce
Ochrona zbiorowych interesów konsumentów
Tak
85.60 Działalność wspomagająca edukację,85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Mazowieckie
Decyzje:
Plik decyzji
Nie